Årsberetning

Årsberetning 2022

Kildemarked 2022 kan nu rundes af.


Det var et meget velbesøgt marked i år. Det er som altid et kæmpe puslespil at få Kildemarkedet op at stå. Det store puslespil startede kort efter generalforsamlingen for et år siden. Lisbeth fik overdraget informationer og god viden fra Trine, og med stort engagement kontaktede hun alle stadeholdere, der gerne ville være med. Enkelte stadeholdere meldte af forskellige årsager fra i løbet af sommeren, men Lisbeth fandt hurtigt nye.


Trine har også været meget behjælpelig med forskellige opgaver for at der kunne lægges flere brikker i puslespillet. Vi fik lavet en god aftale med Kødsnedkeren som leverede grillpølserne. Youla kom sidste år (til generalforsamlingen) med en god ide, som vi hurtigt greb! Det udmøntede sig i, at Youla og Martin skulle stå for at lave koreanske pandekager og nudler samt grille pølser foruden de sukkerkager oplægget startede med. Stor Tak til jer.


Pernille fandt et hul i sin kalender og tilbød at lave sild. Det takkede vi ja til, og da Annemarie igen var klar, blev der atter sild på Kildemarkedet. Også stor tak til jer.


Vaffel- og kagebagerne fik produceret masser af dejlige lækkerier, og der blev brygget store mængder kaffe. Sandwiches blev smurt og øl, vin og vand blev solgt i litervis. Musikken spillede lystigt. Børneteltet summede som altid af hygge og maling, og ballonmanden kom forbi. Nordkystfortællerne fortalte historier ved sandflugtsmonumentet, en ny placering der fungerede godt- ved dog, at der skal lidt finpudsning til, til næste år.


P vagterne fik trafikken til at glide på bedste vis. Rammen om puslespillet er Jørgens store arbejdsplan, som sikrer, at vi husker det hele.


Åbningstalen blev holdt at Lea Hasselager, formand for skolebestyrelsen, og hun fik på fineste vis fremhævet, hvor vigtigt fællesskabet er for skole og by samt, at vigtige kvalifikationer læres fra barnsben, og at dét senere i livet kan være med til at fremtrylle disse flotte håndværk, som vises og sælges på Kildemarkedet.


Endelig er der alle jer frivillige, som fyldte puslespillet ud så vi kunne afholde et dejligt marked, med en rigtig god og glad stemning, samt lave et fint overskud. Vi i bestyrelsen forsøger at samle alle de tråde, der er, og vi glædes over mange uventede og gode oplevelser undervejs. F.eks. Flemming der tilbød sin hjælp, ja tak sagde vi, og nu er han en del af trekløveret sammen med Jørgen og Villy i hele opbygningen.'


En anden dejlig overraskelse er, når nye frivillige hopper til lige inden markedet starter, samt når der midt i de første hektiske timer pludselig kommer ekstra hjælp. Tak for det!


Et kæmpe stort tak til jer alle for indsatsen.

Dagsorden for generalforsamling 2022 


Ordinær generalforsamling


Tid:      Søndag den 6. november 2022, kl. 10.00

Sted:    På Kildegården, Tisvildeleje

 

Dagsorden ifølge vedtægterne § 4:

 

1. Valg af dirigent

                 

2.  Beretning

                 

3.  Regnskab

                 

4.  Forslag fra bestyrelsen

      4.1   Fastsættelse af kontingent – uændret: Medlemmernes arbejde.

      4.2   Ændring af vedtægter:

      4.2.1   § 4 - Generalforsamling

                               Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel – ændres til ”mindst 2 ugers varsel”

                              Forslag til bestyrelse skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – ændres til ”senest 1 uge for generalforsamlingen”


     4.2.2   § 5 - Bestyrelse

                             Bestyrelsen består af 7 medlemmer – ændres til ”Bestyrelsen består af 5 medlemmer”

                            Som følge af ovennævnte ændres at i lige årstal vælges 3 medlemmer og ulige 2 medlemmer.

  


5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

                     På valg:

                                           Susie Henriksen (ønsker genvalg)
                                           Annie Larsen (ønsker genvalg)

                 

6.  Valg af suppleanter

                     På valg:

                                      Torben Egholm (ønsker genvalg)
                                      Pia Eliassen (ønsker genvalg)

                 

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant

                          På valg:

                                          Revisor Lone Nygård (ønsker genvalg)
                                          Suppleant Susanne Lange (ønsker genvalg)

                                   

8.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

                 

9.  Eventuelt


Årsberetning for Kildemarked 2020/2021

Vinteren 20/21 var jo præget af Corona og nedlukning. Vi brugte tiden på at finde ny plads til vores container, som vi deler med fisken. Den gamle aftale stoppede grundet salg af ejendom.

Da restriktionerne blev ophævede, tog bestyrelsen en hurtig beslutning om, at vi ville afholde Kildemarkedet, til trods for at tiden var kort, og vi ikke helt vidste, hvilke restriktioner der stadig ville være.

Juni og juli blev travle måneder med ansøgninger, finde nye leverandører, kontakte de gamle, samt få kontakt til alle formænd og derigennem også alle jer frivillige.
Heldigvis var formændene klar, og I frivillige havde lyst til at være med, så rammerne for markedet tog form.
Pladsen måtte hegnes ind og indgangen laves et sted, så vi kunne tælle antal gæster; stor tak til Michael, der med kort varsel sprang til og talte gæster begge dage.
Selve weekenden gik godt med en dejlig stemning og glade besøgende. Lørdag var dog udfordret af en vigtig håndboldkamp og regnvejr.
Stadeholderne kom glade og flere genopfriskede venskaber, der havde været savnet. Musikken spillede lystigt fra scenen, og der blev produceret masser af lækre kager, vafler, sandwich og kaffe – fadøl og vand blev skænket. Ved børneteltet blev der leget og malet.
Vi ved godt, at mange savnede maden, udfordringen var stadig corona og mangel på frivillige.
Der må nye tanker til, til næste år.

Søndagens oprydning gik hurtigt med god hjælp fra mange sider. Nedpakning af telte og lukning af container blev udfordret af store mængder regn- det lykkes dog efter et par dage at komme i mål- Tak til Jørgen og Villy.
Stor tak til bestyrelsen, der har holdt gejsten højt gennem to meget anderledes år, hvor vi har blandt andet har holdt møder udendørs.
En lille forpremiere blev det også til, da vi solgte kaffe på Birkepladsen weekenden før Kildemarkedet, og Annie fik det hele til at spille.
Tak til kommunen for igen i år at hjælpe med at få pladsen klar, hestene væk og græsset tilpasset både på pladsen og parkeringsområdet.
I år siger vi tak til Dennis og Trine som begge har valgt at træde ud af bestyrelsen. Trine har dog lovet forsat at være med på sidelinjen, så vi fortsat kan trække på mange års viden.

I forhold til økonomi blev det til et overskud på ca. kr. 10.000.


Stor tak til alle jer frivillige, som deltager med godt humør og gode ideer under hele Kildemarkedet, det ville ikke være der uden jer.

Dejligt igen at afslutte året med at kunne mødes her i Kildegårdens hyggelige sal !


Et par indtryk fra årets velbesøgte generalforsamling